Ekologické likvidace

Ekologické likvidace nejen ropných kalů, kontaminovaných materiálů, starých kotelen a úložišť kapalných paliv jsou nedílnou součástí našich poskytovaných služeb. Veškeré nebezpečné látky podrobíme odborné analýze, abychom určili správný postup a technologii při likvidaci. Také provádíme demolice úložišť s následným odvozem sutí a závěrečné terénní úpravy. Veškeré naše činnosti jsou v souladu se zákony České republiky, platnými předpisy a normami.

 Jímky na ropné kaly

  • čištění včetně odvozu a ekologické likvidace kalů
  • opravy a údržba
  • nátěry vnitřních povrchů

 

Kaly všech druhů

  • evidence likvidace kalů – místo, druh, množství
  • analýza pro určení technologie ekologické likvidace
  • doprava na místo likvidace
  • ekologická likvidace podle výsledku analýzy

 

Kontaminované materiály

  • evidence – místo, druh, množství
  • analýza pro určení technologie ekologické likvidace
  • doprava na místo likvidace
  • ekologická likvidace podle výsledku analýzy

 

Ekologická likvidace starých kotelen a úložišť kapalných paliv

 

  • likvidace zbytků skladovaného produktu a kalů
  • čištění nádrží – příprava na řezání plamenem
  • demolice úložiště a odvoz sutí
  • terénní úpravy