O nás

Naše společnost PS REVISION s.r.o., zabývající se čištěním, servisem a revizemi nádrží na nebezpečné kapalné látky a ropné produkty, budováním, montáží, čerpacími stanicemi a také ekologickou likvidací kalů, ropných produktů, kovovýrobou a zámečnickými pracemi Vám nabízí komplexní služby v těchto oborech:

  • čištění a revize nádrží, včetně vystavení revizních protokolů
  • montáž a opravy technologií čerpacích stanic
  • vložkování nádrží – to především v návaznosti na tyto zákony a normy:
  • čištění jímek na tekuté i tuhé odpady
  • kovovýroba a zámečnické práce
  • ekologická likvidace kalů, nebezpečných kapalných látek, kontaminovaných materiálů, kotelen a úložišť na kapalná paliva