Nádrže

Nádrže na nebezpečné kapalné látky, ropné produkty

nafta, benzíny, ředidla, kapalná hnojiva, lehké topné oleje, letecký petrolej, oleje

Čištění, ekologická likvidace a odvoz kalů

Provádíme čištění nádrží s následným odčerpáním kalů a usazenin a jejich nezávadnou ekologickou likvidaci. Čištění nádrží provádíme přesně dle přísných technologických postupů: otevření víka, větrání, vybrání usazených kalů, omytí stěn, vytření stěn a dna dosucha, před uzavřením víka kontrola za přítomnosti provozovatele či majitele nádrže, uzavření. Při čištění nádrží nepoužíváme žádné agresivní látky, odmašťovače a podobně. Výjimkou je vyčištění nádrže před opravou nebo před vyřazením z provozu. Mimo nádrží je samozřejmostí vyčištění i příslušenství – filtrů, sběrných kanálků, záchytných jímek a vyhřívacích systémů.

Revize, včetně vystavení příslušných protokolů

Provádíme revize nádrží a na veškeré provedené služby vystavíme předepsané protokoly o prověrkách. Naši technici jsou certifikovaní vyškolení odborníci, kteří mohou tyto zkoušky a prověrky provádět dle platné normy ČSN 75 34 15 (minimálně 1× za 5 let). Revize nádrží provádíme v souladu s ČSN 75 34 15, ČSN 65 02 01, a to pracovníky s kvalifikací I. a II. stupně dle směrnic ČSN EN 473/ISO 9712 v oboru nedestruktivního zkoušení netěsnosti a měření síly stěny nádrží ultrazvukem.

Defektoskopie a zkoušky těsnosti

Ke kontrole nádrží používáme ultrazvukovou metodu defektoskopie, která nám pomůže najít povrchové i vnitřní vady materiálu bez nutnosti jeho porušení. Ultrazvuková metoda detekuje strukturní defekty, proměří tloušťku stěn, hloubku koroze, kontrolu svárů.
Kontrolu kvality svárů, těsnost nádrží a přilehlých technologických rozvodů provádíme defektoskopií (těsnostní zkouška, vakuová metoda, vizuální kontrola).

Opravy a údržba

Nabízíme opravy a pravidelnou údržbu nádrží na nebezpečné kapalné látky, ropné produkty – nafta, benzín, ředidla, kapalná hnojiva, lehké topné oleje, letecký petrolej a další.

Nátěry vnějších a vnitřních povrchů

Pro ochranu vnitřních a vnějších povrchů nádrží před vlivy okolního prostředí je důležité provádět pravidelné nátěry.

Výstavba a dodávka nových nádrží

Dle zadání zákazníka vybudujeme a dodáme nové nádrže.

Projektová dokumentace pro výstavbu nových skladů

Samozřejmostí je dodání projektové dokumentace se všemi právními náležitostmi.