Reference

Mezi významné zákazníky naší společnosti patří například

Zákazníkrozsah prací
ČS TESCOkompletní čištění
ČS OMVkompletní čištení
ZD Slavonínvýroba a dodávka nádrží
SALIX Moravakompletní rekonstrukce olejového hospodářství
Siemens Mohelnicespojovací ocelové krčky
Miele Uničovkonstrukce pro rychloběžná vrata
ocelová schodiště
nerezová zábradlí
síť ČS ARMEX revize a čištění nádrží
síť ČS EUROWAG revize a čištění nádrží
síť ČS TANK ONO revize a čištění nádrží
siť ČS KM PROMA revize a čištění nádrží
České dráhy oprava pláště sedimentačních jímek
MO ČR kompletní sanace produktovodu