Ekologické likvidace

Ekologické likvidace nejen ropných kalů, kontaminovaných materiálů, starých kotelen a úložišť kapalných paliv jsou nedílnou součástí našich poskytovaných služeb. Veškeré nebezpečné látky podrobíme odborné analýze, abychom určili správný postup a technologii při likvidaci. Také provádíme demolice úložišť s následným odvozem sutí a závěrečné terénní úpravy. Veškeré naše činnosti jsou v souladu se zákony České republiky, platnými předpisy a normami.

 Jímky na ropné kaly

 • čištění včetně odvozu a ekologické likvidace kalů
 • opravy a údržba
 • nátěry vnitřních povrchů

Kaly všech druhů

 • evidence likvidace kalů – místo, druh, množství
 • analýza pro určení technologie ekologické likvidace
 • doprava na místo likvidace
 • ekologická likvidace podle výsledku analýzy

Kontaminované materiály

 • evidence – místo, druh, množství
 • analýza pro určení technologie ekologické likvidace
 • doprava na místo likvidace
 • ekologická likvidace podle výsledku analýzy

Ekologická likvidace starých kotelen a úložišť kapalných paliv

 • likvidace zbytků skladovaného produktu a kalů
 • čištění nádrží – příprava na řezání plamenem
 • demolice úložiště a odvoz sutí
 • terénní úpravy